Deelnemen

Hoe is de adviesraad samengesteld?

  • Geïnteresseerde inwoners van Leuven

  • Vertegenwoordigers van verenigingen, actiecomités, handelaars, landbouwers ...

  • Raad van Bestuur, samengesteld uit stemgerechtigde leden van de Algemene Vergadering

  • Medewerkers van stadsdiensten

  • Schepenen van milieugerelateerde beleidsdomeinen

  • Andere deskundigen op uitnodiging

Wat verwachten we van je deelname?

  • Je woont in Leuven.

  • Je denkt actief mee over het milieu en de rol van het gemeentebeleid.

  • De adviesraad komt maandelijks samen, behalve in juli.

  • Je krijgt geen zitpenningen voor je aanwezigheid.

Hoe lid worden?

De Algemene Vergaderingen van de milieuadviesraad staan open voor iedereen. Kom vrijblijvend langs, je kan je ter plaatse aanmelden of stuur een e-mail naar milieuadviesraadleuven@gmail.com. Je bent vanaf dan een sympathiserend lid.

Je bent een stemgerechtigd lid van zodra je per werkjaar (van augustus tot en met juni) minstens 3 opeenvolgende keren aanwezig was op de Algemene Vergadering én je jouw kandidatuur hebt ingediend bij de Raad van Bestuur én dit goedgekeurd wordt op de eerstvolgende Algemene Vergadering.


Onze 'Statuten' en ons 'Algemeen Huishoudelijk reglement':

Opgelet, de contactgegevens (E-mail, Website en Logo) zoals vermeld in deze documenten zijn in de loop van de jaren gewijzigd . De juiste contactgegevens vind je in de rubriek 'Contactgegevens'.


Statuten Milieu Adviesraad Leuven.pdf
Huishoudelijk reglement 15.06.2015.pdf
StatutenMar2004.pdf
GrStatuten2004.pdf