Agenda

De volgende vergaderdata van de Algemene Vergadering MAR-Leuven voor 2021:

De vergaderingen starten steeds om 20 uur en het einde is voorzien omstreeks 22 uur.

Dinsdag 23 november 2021

Dit is een digitale vergadering. De inloggegevens kunnen aangevraagd worden via een e-mail aan milieuadviesraadleuven@gmail.com


Wijzigingen zijn steeds mogelijk en zullen tijdig meegedeeld worden.